Hyposyntesterapi

 

Att få mer balans i våra liv, för att enklare kunna leva i samklang med oss själva och andra, är något vi alla önskar. Till vardags hamnar vi lätt i kamp med men med hyposyntesterapi kan vi lämna känslor och tankar som tillhör det förflutna. Vill du utforska och ta reda på vad du egentligen bär med dig och vad som hindrar dig ifrån att leva med glädje och tillit till livet? Då är hyposyntesterapi det du söker.

Redan som barn fick vi till oss hur vi skulle vara och vad vuxna förväntade av oss. Mycket av det som vi upplevt kan vi logiskt resonera kring men vi har svårt att ta hand om känslorna som är kopplade till barnets upplevelse. I hyposyntes har du möjlighet att en gång för alla rensa upp och klargöra för dig själv vad som ligger bakom och utlöser reaktioner hos dig. Under en session får du klarhet och när insikten når dig att du är så mycket mer vad du tidigare upplevt,  kan du omfamna och tryggt gå vidare i ditt liv. När vi väl upplevt vad som är vårt verkliga jag kommer lugn och visshet som gör att vi handlar efter hur vi vill leva våra liv här och nu.

Hyposyntes är en djupgående och klargörande terapi som har förmågan att hjälpa oss till att gå bortom tankar och logik för att hitta nya vägar till vårt sanna jag och därmed också få nya insikter om oss själva. Ursprungligen är hyposyntes en utveckling av kraftfulla terapiformer som hypnos, NLP och Sedonametoden men har också inslag av The Work. 

Hyposytesterapin innebär att komma i kontakt med vår kärna och få distans till de hinder och problem som vi upplever upptar våra liv på ett negativt sätt. 

En session med hyposyntesterapi börjar med ett samtal där du får berätta om grundorsaken till att du vill göra en hyposyntes-session. Samtalet följs av att jag leder dig i en djupavslappning där du med slutna ögon kommer ner i ett lugn och vilsamt tillstånd. Därefter kommer själva hyposyntesdelen som innebär att jag leder dig och ställer enkla frågor som du spontant svarar på. Sedan är det dags att komma tillbaka och mjukt återgå till att vara helt vaken. Allt som allt varar en session ca 1 1/2 tim. I sessionen ingår också ett uppföljningssamtal per telefon någon vecka senare.

Kostnad: 850 kr

 

Utbildare: Love It, Samya Thornell