Soul Manifestation Coaching

Soul Manifestation Coaching är att få stöd och stöttning för att lyfta fram det som du egentligen vet. Det handlar om att gå bortom inlärda mönster och föreställningar för att leva sant och ärligt. Genom att bli speglad och bli medveten om din verkliga potential, öppnar du upp för helt nya möjligheter. Det kan betyda att du kommer att ändra en del i ditt yttre liv men främst kommer du att bli mer medveten om ditt inre växande och därigenom göra dina val.

I vardagen kan hjulspåren kännas djupa och omöjliga att komma ur. Det finns många föreställningar om vilka vi är, hur vi ska vara och hur vi ska ha det runt omkring oss. Vi har som en film i vårt huvud om vad lycka och framgång är medan vi kämpar för att åtminstone komma till bergets fot. Bestiga lyckans berg ser vi som hårt arbete och klättringen känns tung och svår. 

Att fråga sig vad man egentligen vill är vi många som gör, men att ta nästa steg och verkligen gå till kärnan i vår önskan kommer vi sällan, för då kommer tankar om att det är omöjligt och rädslor hindrar oss att ens försöka.

Vi har som en inbyggd tävlan med oss från familjerelationer och syskon för att inte tala om skolans påverkan för att "lyckas" och bli godkänd som människa. Det har inget med ensklida lärare att göra utan det är själva systemet som bygger på att prestera och att bli bedömd. Men alla är redan hela och kompletta i sig själv bara att vi har lagt den vetskapen längst ner i vår ryggsäck, men det är hög tid att ta fram den nu!

Inget viktigt är det bråttom med men varför vänta med att uttrycka det som kommer från ditt inre, din källa tills det verkligen känns sent och kraften för längesedan har lagts till att kämpa på för att klara vardagen? Ge dig själv en chans att se på din existens och vad du egentligen skulle vilja lägga din energi på. Det handlar om att se mönster och skapa nya så som man önskar sig livet.

Under ett samtal får du komma till en lugn miljö där vi lämnar vardagen utanför. Om man vill kan samtalet inledas med en djupavslappning för att just få vila i sig själv en stund.

Ett samtal beräknas ta ca 60 min. 

Kostnad:    550 kr