Hypnos, Tidigare liv-terapi och Suggestionsterapi

Hypnos & samtalsterapi i Jönköping

Hypnos, Tidigare liv-terapi och Suggestionsterapi  (samtalsterapi)

 

Vad är hypnos egentligen?

Hypnos är något naturligt och upplevs som ett behagligt avslappnat tillstånd. Vi gör det dagligen när vi när vi kopplar av med favoritmusiken klingande i våra öron eller när tittar på TV. Joggingrunda eller en stund av stillhet i på yogamattan går också in under ordet förändrat medvetandetillstånd. Under hypnos skärps vår koncentration och medvetenheten ökar i takt med förmågan till inlevelse.

Den bild av hypnos som t ex visas i TV-shower går ut på att skapa underhållning för publiken genom att låta personer agera på märkliga och generande sätt.  Inget sådan sker i klientrummet utan istället bygger det på tillit och trygghet för att klienten ska kunna svara upp mot de nya tankar och idéer som ska verkar i det inre.

Som klient är upplevelsen under hypnos att man när som helst skulle kunna öppna sina ögon och resa sig upp. Det är inget man väljer att göra då tillståndet är lugnt och skönt och man har själv valt att gå in i hypnos. När sessionen är slut är klienten helt och fullt tillbaka utan ansträngning men med nya föreställningar om sig själv och det som påverkat negativt.

Hypnos är inget märkligt eller magiskt utan det speciella är att man i klientrummet medvetet försätter sig i ett mottagligt tillstånd med stöd av någon annan.

 

Varför använda sig av hypnos?

All hypnos räknas som självhypnos för det är du själv som skapar bilder i ditt inre för det du vill förändra i ditt liv. Oavsett om du är medveten eller ej så använder du dig redan i ditt vardagsliv av suggestioner, dvs. idéer som du okritiskt och positivt accepterar.  Att ta andra till hjälp är ett sätt för att få till stånd en förändring och att medvetet ta steget mot att se problem och sig själv i nytt ljus genom att ta kontakt med ditt undermedvetna, som styr ditt mående.

Tidigare Liv-terapi

Vad är det för mening med att se på tidigare liv och uppleva händelser igen?

I vårt nuvarande liv har vi  begränsade möjligheter att komma ihåg det vi varit med om tidigare liv. Utifrån att vi upplever att våra reaktioner på situationer, händelser och relationer inte går att förklara utifrån vårt nuvarande liv utan blir en upprepning. Trots att vi är väl medvetna om hur vi borde se och agera, blir vår reaktioner något helt annat än vad vad vår logik eller intution säger oss att vi borde göra. Här kan finnas minnen och oupplösta band som ställer till det för oss. Med hjälp av en session i Titigare Liv-terapi kan man få svar och sedan agera mer utifrån detta liv och vad som tjänar oss och våra liv här och nu.

Hur går en session till?

Efter 30 min med samtal med mer information om hypnos och tidigare liv.

För hypnos leds klienten in i djup avslappning med eventuella fördjupningar. Klienten vägleds under hynosen för att minnas det liv som klienten har som intention att återminna. Därefter är det dags att komma tillbaka på ett mjukt och behagligt sätt.

En session tar ca 2 timmar första gången men vid återkommande sessioner ca 1 1/2 timma.

Kostnad: 950 kr 

Suggestionsterapi och exempel på vad du kan få hjälp med

Eftersom hypnos innebär att man är i kontakt med ditt undermedvetna kan man arbeta med det mesta som upplevs som ett problem.  Suggetionsterapi handlar om att omprogrammera ett beteenden/vanor/reaktioner som man är missnöjd och som faktiskt hindrar oss ifrån att vara vårt autentiska jag.

Med suggstionsterapi kan Du t ex få hjälp med följande:

 • negativa beteenden
  • nagelbitning
  • rökning
  • vikthantering på en grundläggande nivå
  • sömnsvårigheter på en grundläggande nivå
 • rädslor
  • tandläkarskräck
  • rädsla för att vara ensam
  • examensångest
 • att stärka upp
  • dålig självkänsla eller dåligt självförtroende
  • muntlig framställningsteknik
  • idrottsliga prestationer
  • offentliga framträdanden

Hur går en session till?

Efter 30 min med samtal och introduktion av hypnos och suggestioner väljer du om du vill gå vidare in i hypnos.

För hypnos leds klienten in i djup avslappning med eventuella fördjupningar Sedan följder en rad suggestioner som man kommit överens om under det inledande samtalet. Därefter är det dags att komma tillbaka på ett mjukt och behagligt sätt.

Oftast räcker det med 3-4 sessioner för att bli fri från ditt problem där varje session tar ca 1 tim men den allra första beräknas ta ca 2 tim.

Kostnad: 850 kr

Utbildare: SSEAH, Jörgen Sundvall

Välkommen till oss när du söker samtalsterapi och hypnos i Jönköping