Varm välkommen till

Samklang för Helhet & Hälsa!

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.

Oändligt är vårt stora äventyr. 

                                        Karin Boye

Förändring börjar med en tanke eller en känsla. Det växer kanske fram ur ett behov av att få förstå och vilja utvecklas som människa.

Finns oro, rädsla eller ångest? Sorg och smärta?  Att ta ett första steg och be om hjälp för att få uttrycka känslor och malande tankar är början till ett levande liv.

Läs mer om

* Klangmassage, djupavslappning för kroppen och sinne.

Hyposyntesterapi, ta hand om känslominnen, oftast barndomen, som kan vara orsaken till känsloreaktioner, stress, oro och ångest.

Soul Manifestation Coaching , bli mer medvetenhet  och närvarande  för ökad glädje och livslust. 

* Hypnos och Tidigare Liv-terapi, en väg till insikt och förståelse för reaktioner och livsmönster

* Hypnos och Suggestionsterapi, ta hand om vanor och beteenden som går emot vad du egentligen vill 

Att få leva, inte bara överleva

Vill du leva i större frid och fred med dig själv och din omgivning? Det finns vägar för att bli mer tillfreds med livet varje dag, varje stund. Nu bär vi med oss våra tidigare erfarenheter som ofta blir ett hinder för vårt liv här och nu. Tankar och känslor bygger på det vi erfarit och som barn var vi känsliga för vår omgivning. Våra reaktioner och negativa känslor som vuxna är ofta barnets upplevelse som vi får uppleva igen och igen. Det behöver tas om hand utifrån det lilla barnets känslor istället för vårt vuxna logiska jag.

Utöver att vi försöker lösa allt med logik så är en del hinder helt dolda för oss och våra reaktioner är oförklarliga. Kanske vi inte ens inser att vårt invanda sätt att reagera bara är ett skydd, som vi lärt in och som vi sedan gjort till en del av oss själva. Vi behöver gå bakom logiken, till vårt undermedvetna som styr för att få till en förändring. Har du intresse för vad du har med dig ifrån tidigare liv är det troligen dags att ta ta reda på vad det handlar om.

Att Du hittat hit betyder troligen att du söker och vill ta reda på vad som hindrar dig i ditt liv. Hos mig kan du få stöd och hjälp genom Hyposyntesterapi, Soul Manifestation CoachingHypnos  med Tidigare Liv-terapi eller Suggestionsterapi.

Läs mer om Hyposyntesterapi, Soul Manifestion coaching ,Hypnos, Tidigare-Liv-terapi och  Suggestionsterapi  och Klangmassage under respektive flik.

Vill du veta mer får du gärna kontakta mig via mejl katarinalundgren1991@gmail.com eller på telefon 0703-17 12 26.

Några ord om...

Vilka händelser och erfarenheter hade format mig till den människa som jag blivit? Vad ligger till grund för våra sanningar och bilder av oss själva? Vad kan man göra för att leva förnöjt och hjärtligt?

För ett antal år sedan påbörjade jag en resa som skulle visa sig innehålla det mesta. Ett varmt tack till alla som funnits där och stöttat mig. En speciellt hjärtetack till mina fantasiska barn som varit mitt främsta stöd genom de här åren. Jag är inte färdig men jag har äntligen fått komma "hem", hem till det som är min värdegrund, min tro och övertygelse. Ord som jag burit med mig har varit tålamod, ödmjukhet, medvetande, förlåtelse, insikt, tillit och kärlek. 

Hyposyntesterapi  är min terapeutiska grund. Hypnos och Suggestionsterapi är en breddning och fördjupning  för förståelse av det undermedvetna. Soul Manifestion Coaching är ett fördjupande sätt att möta människor i samtal om vad det innbär att vara människa och vad man kan åstakomma med sitt liv. Att se på livsmönster genom att utforska tidigare liv är möjlig genom Tidigare-Liv-Terapi. Klangmassage ger avslappning på djupet, både i kropp och sinne. Rekommenderas till dig som har svårt att vila och slappna av. 

Utbildningar

1991 Lärarexamen, Legitimerad lärare i musik och svenska för grundskolan och gymnasium, Malmö musikhögskola

2016 HyposyntesterapiLove it, Samya Thornell, 

2016 Mediumutbildning,  Själslig frihet, Cecila Västgöte

2016 Kurs i Medial utveckling på Gozo, Själslig frihet, Cecilia Västgöte

2017 Hypnos och suggestionsterapiSSEAH, Jörgen Sundvall

2018 Soul Manifestation Coach, Love it, Jai och Samya Thornell

2019 Tidigare Liv-terapi, SSEAH, Jörgen Sundvall

2019 Reiki steg 1, Korpen flyger healing, Ulrike Hermelin

2021Peter Hess-Sound Massage Practitioner,  Vita Raeda, Iris Krüger

2021 Body - Mind Healing, School of Remembering, Linda Ruhterford 

 

 

 

 

terapi, behandlingar, hyposyntes, hyposyntesterapi, coachning, livscoach, coaching, soul manifestation coaching, hypnos, samtal, livsterapi, klangmassage, Jönköping, Huskvarna, Norrahammar

För mer information:

Sagt av klienter

"Tack Katarina för den inre frid som äntligen lagt sig inombords efter hyposyntesterapin.

Att få möta det barn som jag en gång var med alla sår o den ständiga känsla av otrygghet som alltid fanns närvarande i den flickan var en obeskrivlig känsla. Att få omfamna det och be om förlåtelse o allas vägnar för vad hon fick utstå under så många år fick mig att äntligen släppa den smärta jag burit med mig under alla dessa år.

Min smärta hade inte bara satt sig i sinnet och minnet. Smärtan hade satt sig i kroppen och orsakat stress och fick konstaterad PDSD för ett antal år sedan. Samtalsterapi kbt hade genomgåtts i flera år så rent kognitivt var jag färdig med analys o bearbetning men kroppen sveptes med var eviga dag i form av stress och påminde mig ständigt om mina trauman. Med Katarinas hjälp kunde jag ta bort detta. Processen med henne då hon guidade mig fram i form av att hos mig skapa inre bilder på mentala rum för läkning med mera där jag mötte den lilla flickan i olika situationer som till slut fick mig att kapsla in de smärtor jag upplevt som vuxen till smärtor som nu får stanna hos mig som barn. Det släppte sten för sten, och det var en underbar upplevelse.

Jag känner mig äntligen fri i min själ o tryggheten är inom mig. Rekommenderar denna behandling stark om din vardag styrs av ofrivilliga jobbiga upplevelser."