Klangmassage

Klangmassage, Peter Hess

“Klangskålens ton berör oss på djupet, den sätter själen i rörelse. Klangen frigör spänningar, mobiliserar den självläkande kraften och lösgör skapande energier ”             

                                                                                                                                                                                                                                                                        Peter Hess

Klangmassage ger vila för både kropp och sinne. Tonerna och vibrationerna från skålarna går ner på cellnivå och hjälper kroppen att slappna av på djupet. Klangskålarna placeras på kroppen, och slås an med mjuka slag som får skålarna att tona och vibrera.

Skålarna är handgjorda och är kvalitetssäkrade utifrån den forskning som ligger till grund för klangmassagen och som utvecklats av ingenjören Peter Hess. Det finns skålar i många olika storlekar för att man ska kunna skräddarsy scheman för olika kroppar och behov.                                          

Tidsåtgång: Totalt ca 60 minuter, samtal + 45 minuter klangmassage

Kostnad: 550 kronor