Hyposyntesterapi

Att få mer balans i våra liv, för att enklare kunna leva i samklang med oss själva och andra, är något vi alla önskar. Till vardags hamnar vi lätt i kamp men med hyposyntesterapi kan vi bli medvetna om och lösa upp känslor och tankar som tillhör det förflutna. Vill du utforska och ta reda på vad du egentligen bär med dig och vad som hindrar dig ifrån att leva med glädje och tillit till livet? Då är hyposyntesterapi det du söker.

Redan som barn fick vi till oss hur vi skulle vara och vad vuxna förväntade av oss. Mycket av det som vi upplevt kan vi logiskt resonera kring men vi har svårt att ta hand om känslorna som är kopplade till barnets upplevelse. Med hyposyntes har du möjlighet att reda ut och klargöra för dig själv vad som ligger bakom och utlöser reaktioner hos dig. Under en session får du klarhet och när insikten når dig, att du är så mycket mer vad du tidigare upplevt, kan du omfamna och tryggt gå vidare i ditt liv. När vi väl upplevt vad som är vårt verkliga jag, kommer lugn och visshet som gör att vi handlar efter hur vi vill leva våra liv.

Hyposyntesterapi är en djupgående och klargörande terapi som har förmågan att hjälpa oss till att gå bortom tankar och logik för att hitta nya vägar till vårt sanna jag och därmed också få nya insikter om oss själva. Ursprungligen är hyposyntesterapi en kombination av coaching- och terapiformer med delar från kraftfulla terapier som hypnos, NLP, Sedonametoden och mindfullness.

Hyposytesterapin innebär att komma i kontakt med vårt inre och få distans till de hinder och problem som vi upplever upptar våra liv på ett negativt sätt. 

En session med hyposyntesterapi börjar med ett samtal som följs av att jag leder dig i en djupavslappning.  Därefter kommer hyposyntesdelen som innebär att jag vägleder dig med hypnotiska frågor. Sedan är det dags att komma tillbaka och mjukt återgå till att vara helt vaken. Allt som allt varar en session ca 1 1/2 tim. I sessionen ingår också ett uppföljningssamtal per telefon någon vecka senare.

Kostnad: 1150 kr

Soul Manifestation Coaching

 

Soul Manifestation Coaching är att få stöd och stöttning för att lyfta fram ditt sanna jag. Det handlar om att gå bortom inlärda mönster och föreställningar för att leva sant och ärligt. Genom att bli speglad och bli medveten om din verkliga potential, öppnar du upp för helt nya möjligheter. Det kan betyda att du kommer att ändra en del i ditt yttre liv men främst kommer du att bli mer medveten om ditt inre och därigenom göra dina val.

I vardagen kan hjulspåren kännas djupa och omöjliga att komma ur. Det finns många föreställningar om vilka vi är, hur vi ska vara och hur vi ska ha det runt omkring oss. Vi har som en film i vårt huvud om vad lycka och framgång är medan vi kämpar för att åtminstone komma till bergets fot. Bestiga lyckans berg ser vi som hårt arbete och klättringen känns tung och svår. Men tvärtom är livsglädje och harmoni något som redan tillhör oss.

Ge dig själv en chans att se på ditt liv och vad du vill ge din energi.

Ett samtal beräknas ta ca 60 min. 

Kostnad:    750 kr